Prijemni ispit

Za studijsku 2011/12. godinu na Fakultetu dramskih umjetnosti biće organizovan upis za sljedeće studijske programe:

- Studijski program Gluma, osnovne studije
                      Pet  (5) studenata koji se finansiraju iz budžeta
                      Pet  (3) studenata koji se samofinansiraju
                      Dva (2) strana državljanina
Konsultacije za upis biće organizovane u sljedećim terminima: 04. maj u 14h, 11. maj u 14h, 25. maj u 14h na FDU
 
- Studijski program Režija, podgrupa pozorišna režija, osnovne studije
                      Tri   (3) studenta koji se finansiraju iz budžeta
                      Dva (2) studenta koji se samofinansiraju
                      Dva (2) strana državljanina
Konsultacije za upis biće organizovane u sljedećim terminima: 11. maj u 13h, 18. maj u 13 h, 25. maj u 13h na FDU
 
- Studijski program Produkcija, osnovne studije  
                      Pet  (5) studenata koji se finansiraju iz budžeta
                      Tri  (3) studenata koji se samofinansiraju
                      Dva (2) strana državljanina
Konsultacije za upis biće organizovane u sljedećim terminima: 6. maj u 13h, 13. maj u 13h, 20. maj u 13h, 27. maj u 13h na FDU
 
- Studijski program Dramaturgija, osnovne studije
                       Tri  (3) studenta koji se finansiraju iz budžeta
                       Tri  (3) studenta koji se samofinansiraju
                       Dva (2) strana državljanina
Konsultacije za upis biće organizovane u sljedećim terminima: 26. maja u 10h na FDU