Prijemni ispit

Za studijsku 2015/16. godinu na Fakultetu dramskih umjetnosti biće organizovan upis za sljedeće studijske programe:

- Studijski program Gluma, osnovne studije
                      Pet  (5) studenata koji se finansiraju iz budžeta
                      Pet  (5) studenata koji se samofinansiraju
 
- Studijski program Režija, podgrupa Pozorišna režija, osnovne studije
                      Tri   (3) studenta koji se finansiraju iz budžeta
                      Dva (2) studenta koji se samofinansiraju
 
- Studijski program Režija, podgrupa Filmska i televizijska režija, osnovne studije
                      Tri   (3) studenta koji se finansiraju iz budžeta
                      Dva (2) studenta koji se samofinansiraju
                    
- Studijski program Produkcija, osnovne studije  
                      Pet  (5) studenata koji se finansiraju iz budžeta
                      Pet  (5) studenata koji se samofinansiraju
                     
- Studijski program Dramaturgija, osnovne studije
                       Tri  (3) studenta koji se finansiraju iz budžeta
                       Dva (2) studenta koji se samofinansiraju